Snelheidsregeling

Traploze toerentalregeling is mogelijk door de bedrijfsdruk of de volumestroom van de perslucht te veranderen.
Uw luchtmotor is zeer flexibel:
De snelheid kan worden aangepast aan uw behoeften.
De snelheidsregeling kan worden bereikt door de werkdruk te variëren of door de hoeveelheid toegevoerde perslucht te veranderen maar vaker nog wordt in de praktijk beide mogelijkheden gecombineerd.
Toerentalverandering door het veranderen van de belasting:
Het toerental veranderd als de belasting (koppel) toe of afneemt.
Luchtmotoren worden in principe gekenmerkt door het feit dat de snelheid zich automatisch aanpast aan de belasting.

Als geen belasting wordt uitgeoefend op de luchtmotor, dan draait de motor met het maximale toerental (nullasttoerental).

Als er weinig belasting is op de luchtmotor (laag koppel), ligt het nominale toerental dicht bij het nullast toerental. Aan de andere kant neemt het nominale toerental af wanneer het koppel (belasting) toeneemt.

Energie-efficiëntie:
Wordt een luchtmotor zodanig belast dat deze draait met en toerental rondom het nominale toerental (50% van nullasttoerental), dan wordt het maximale vermogen van de motor benut. De energiebalans is het beste in het gebied waar de motor zijn maximale vermogen levert omdat de toegevoerde perslucht efficiënt wordt gebruikt.

Theoretische vermogenscurves zijn beschikbaar voor alle pneumatische motoren van DEPRAG. U kunt deze aanvullende informatie bij ons opvragen.
Regeling van het toerental doormiddel van de hoeveelheid lucht:

Door het verminderen van de doorstroomopening van de uitlaatlucht neemt het toerental van de pneumatische motor af zonder aanzienlijk verlies van het vermogen of koppel

Als u echter, naast de snelheid van de motor, het vermogen of het koppel wilt verlagen, raden we aan een volumeregeling van de toevoerlucht aan te brengen.

Regeling van het toerental door middel van de werkdruk:

De technische gegevens van de DEPRAG luchtmotoren zijn gebaseerd op een persluchtdruk van 6 bar.

U kunt de werkdruk tussen de 4 en 6,3 bar wijzigen en zo het toerental, vermogen, koppel en luchtverbruik van uw luchtmotor, eventueel continu aanpassen.

De correctie factoren in de grafiek of in de onderstaande tabel zijn van toepassing om het gewenste doel te bereiken.

Bedrijfsdruk (p)
bar
Vermogen (P)
%
Toerental (n)
%
Koppel (M)
%
Luchtverbruik (Q)
%
7121103117117
6100100100100
577958383
455876767
337745050