Disclaimer

Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Zumpolle BV: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker(bezoeker) van de website;
  • de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;
  • de website : www.deprag.nl en alle onderliggende pagina’s;

2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans
bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De inhoud is door Zumpolle BV met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, Zumpolle BV aanvaardt geen aansprakelijkheid
ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Zumpolle BV is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze
website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt
verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen
daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Zumpolle BV biedt geen garantie over de veiligheid van onze website
en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen
daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan
ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen
via info@zumpolle.net.
Alle rechten voorbehouden.